Galleri

Montage av fasadstege med inbyggd fallskydd

Montage av fasadstege med inbyggd vajersystem

Montage av gångbrygga med takstege

Montage av gångbrygga på tegeltak

Montage av skorsten plattform

Montage av snörasskydd

Montage av takstege på tätskikt

Montage av uppstigning stege med grind

Montage av vajersystem

Montage av vajersystem med multipost på tätskikt