Installation Av Värmekabel

MONTIVA SERVICE AB

Address
16574 Carl Bondes Väg 38
Hässelby, Stockholm, Sweden

Contact
E-mail: info@montivaservice.se
Phone: 0737897970 | 08-52274895

Att ha värmekabel på taket är en bra lösning. Till exempel: Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmekabel i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

När du montera snörasskydd kombinerat med värmekabel i takfotsrännan och stuprören, slipper du i stort sett snöskottning. Snön som ligger nedanför snörasskydden tar värmekabeln successivt hand om utan att bilda istappar. Snön som ligger kvar rasar inte ned och du har minskat risken väsentligt för fotgängare och materielskador nedanför.