Takbesiktning

MONTIVA SERVICE AB

Address
16574 Carl Bondes Väg 38
Hässelby, Stockholm, Sweden

Contact
E-mail: info@montivaservice.se
Phone: 0737897970 | 08-52274895

Takbesiktning hjälper att veta om taket är säkert att arbeta på och när eventuellt takunderhåll krävs. Utan en ordentlig besiktning är det svårt att få en uppfattning om takets verkliga kondition och identifiera eventuella risker och problem. Det är därför viktigt att såväl fastighetsägare är fullt medvetna om takets aktuella status, vilket inte går utan att utföra en takbesiktning.

När vi genomför en takbesiktning så synar vi allt från avvattningssystem alla plåtdetaljer skorstenar och värmeslingor. För att kunna ge er en fullständig bild av skicket på ert tak.

Vid takbesiktningen gör vi även en bedömning av vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta inför vintersäsongen, rekommendationer som gör att taket klarar påfrestningar från snö och is. Slutresultatet sammanställs sedan i ett besiktningsprotokoll som ni kan använda som underlag vid framtida åtgärder.

 

KOSTNADSFRI OFFERT