Taksäkerhet

MONTIVA SERVICE AB

Address
16574 Carl Bondes Väg 38
Hässelby, Stockholm, Sweden

Contact
E-mail: info@montivaservice.se
Phone: 0737897970 | 08-52274895

Att takbryggor ska finnas på taket regleras enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) för säker förflyttning längs nock
dom är även godkända för infästning av fallskyddslina.

Lagar & regler

Takbryggor ska från och med Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem detta då man måste vara fastspänd hela tiden.

Arbetsmiljöverket har utfört en sanktionsavgift om minst 40,000 kr plus 731 kr per anställd.
Med ett maxibelopp på 400,000 kr om man bryter mot detta.

Klicka här för mer info.

Skorstensplattform

Takbryggor

En takbrygga gör det säkrare att röra sig på taket i dess längdriktning, till skorstenar och andra objekt som kräver underhåll. Takbryggorna går att installera på alla olika taktyper (ex: tegeltak, papptak och plåttak) med olika lutningar.

Gångbryggor ska från och med Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem detta då man måste vara fastspänd hela tiden under arbete.

Takstege

Att Takstegar ska finnas på taket regleras enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).

Takstegar ska finnas på taket för förflyttning från nock ner till takfot samt till alla serviceställen på taket så som fläktar skorstenar. Till takstegarna finns fästen för alla olika typer av takbeklädnad. Takstegarna finns i alla de vanligaste RR-kulörerna.

Snörasskydd

Oavsett vad det är för tak på fastigheten man äger så kommer det helt oundvikligt att mer eller mindre täckas av snö under vintern. Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Att ha snöräcken på taket regleras enligt ordningslagen. SFS 1993:1617.